Toegangscontrole

Bij de toegangscontrole kan er om legitimatie gevraagd worden. Er is een nultolerantie voor wapens, alle soorten dranken en eten, spuitbussen, glas, scherpe voorwerpen of voorwerpen die door de organisatie als gevaarlijk beschouwd worden.