Huishoudelijk Reglement

 • Artikel 1: De koper van een toegangsticket en iedereen die dit evenement betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in kader van de en/of ter voorkoming van overlast. In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/ of te verwijderen.
 • Artikel 2: De inrichters van het evenement behouden volgende rechten;
  • 1) De leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst en dit opnieuw willekeurig fouilleren of controleren tijdens een willekeurig tijdstip.
  • 2) De zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker;
  • 3) De handtassen en ander tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker;
 • Artikel 3: Personen jonger dan 16 jaar ten laatste op 21 september 2019, worden niet toegelaten tot het domein.
 • Artikel 4: Volgende voorwerpen zijn verboden op het festivalterrein;
  • 1) Eigen eten, drank of andere vloeistoffen.
  • 2) Gevaarlijke of storende voorwerpen
  • 3) Dieren (uitgezonder geleide honden)
  • 4) Deodorant in de vorm van spuitbussen
 • Artikel 5: De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, elke persoon:
  •  1) Verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid;
  •  2) Waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het evenement of de omgeving ervan;
  • 3) Die zichtbaar onder invloed is van alcohol of drugs;
  • 4) Wanneer deze zich agressief of hinderlijk gedraagt;
  • 5) Wanneer deze betrapt wordt op wildplassen of ander niet toegelaten gedrag.
 • Artikel 6: Op vraag van de inrichters moet men te allen tijde het toegangsbewijs tonen, bij afwezigheid ervan zal de persoon in kwestie het evenement ontzegd worden (tijdelijk).
 • Artikel 7: Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht.
 • Artikel 8: Tickets worden niet terugbetaald noch ingewisseld, ook niet bij een gewijzigd programma.
 • Artikel 9: De organisatie is niet verantwoordelijke voor letsels, schade of diefstal.
 • Artikel 10: Door het betreden van het domein geeft u automatisch toestemming dat foto’s, reportages of videomateriaal gebruikt wordt voor publicatiedoeleinden.